من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog


بچه ها
بچه ها
داشتم شوخی میکردم که اون موقع داشتم شوخی میکردم
هیچ حرفه خاصی راجع به تموم نشدنه اندماغ موقع سرماخوردگی ندارم
ههه
هههه
ههههه
هههههه
طبقه بندی: روزانه، اضافى و چرت و پرت و لینك و بامزه و جوك و ...، تموم نشدنه اندماغ موقع سرماخوردگی (آذره سیزده نودوسه)، 
برچسب ها:Sick، بچه ها، اسکل، اندماغ، هههه، :D،  
[ پنجشنبه بیستم آذر 1393 ] [ 05:59 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

خب داشتم میگفتم
آره گفتن فعل خوبیه
هر چند که گفتن مصدره در کل
ولی فعله خوبیه
توشم هیچ شکی نی
تو دو چیز هیچ شکی نی
گفتن فعله خوبیه و اندماغ موقع سرماخوردگی تمومی نداره
تماشاچیا:

oooooooooooh goddamn
اگه یه بار دیگه بیاین دست بزنین
I'm goin to f**kin kill you,man

تماشاچیا:


ooooooooooooooooh Man
what's wrong with you people?!

Mute:Off

خب خیالم راحت شد و راحت میتونم حرفمو بزنم
اندماغ موقع سرماخوردگی تمومی نداره
همین
این همه الافتون کردم تا همینو بگمطبقه بندی: روزانه، اضافى و چرت و پرت و لینك و بامزه و جوك و ...، تموم نشدنه اندماغ موقع سرماخوردگی (آذره سیزده نودوسه)، 
برچسب ها:گفتن، شکی نی، clap clap، Mute Off، اندماغ، اسکل، همین فقط،  
[ پنجشنبه بیستم آذر 1393 ] [ 05:40 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات      قالب ساز آنلاین