من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog

کدوم یکی؟!(گزینه های این نظرسنجی با جوهر بی رنگ نوشته شده است)
بیست و هفتم شهریور 93 ساعت 02:33:06
جوهره بی رنگ
44.44 درصد
(4 رای)
جوهره بی رنگ
55.56 درصد
(5 رای)
شرکت کنندگان 9 نفرطبقه بندی: نتایج نظرسنجى، 
[ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 ] [ 06:52 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

البته تیکه کلام I have no idea هم میتونست جزه گزینه ها باشه ولی حواسم نبود دیگه جزه گزینه ها نشد

تیکه کلام من چیه از نظر شوما؟
بیست و دوم مرداد 93 ساعت 13:06:05
خوشتیپم اما رو مد نیستم
17.31 درصد
(9 رای)
هیچ پخه خاصی نیستم
21.15 درصد
(11 رای)
شورشو مسخره کردن
7.69 درصد
(4 رای)
دیگه چه خبر؟
11.54 درصد
(6 رای)
آقا-داداش-آبجی
7.69 درصد
(4 رای)
یارو
5.77 درصد
(3 رای)
حاجی
7.69 درصد
(4 رای)
هـــــــــــــــــــــــــی
5.77 درصد
(3 رای)
وات آپ؟
7.69 درصد
(4 رای)
مسنامه
7.69 درصد
(4 رای)
شرکت کنندگان 24 نفر
طبقه بندی: نتایج نظرسنجى، 
[ دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 ] [ 02:28 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

سلام
اینم نتیجه نظرسنجی که با تعداده بالای شرکت کننده 8 نفرانجام شد
اون دونفری هم که سرگردونن من هیچی حالیم نیس کمکی بهتون نمیتونم بکنم
برین آهنگه پنجره ها رو باز کن عشقو بیار تو خونه رو گوش بدین خود به خود رقصتون میگیره سرگردونی یادتون میره


سرگردونی مثه فندکت؟
نهم مرداد 93 ساعت 14:57:05
آره
22.22 درصد
(2 رای)
نه
0 درصد
(0 رای)
خلصه شدی واسه ما؟
44.44 درصد
(4 رای)
به خودم مربوطه
0 درصد
(0 رای)
بیل میرم
33.33 درصد
(3 رای)
شرکت کنندگان 8 نفرطبقه بندی: نتایج نظرسنجى، 
[ چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 ] [ 12:44 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات


حاله شما؟
بیست و ششم تیر 93 ساعت 04:58:04
:)
9.52 درصد
(2 رای)
:(
14.29 درصد
(3 رای)
(:( دچاره دوشخصیتی
14.29 درصد
(3 رای)
:{) سیبیل
28.57 درصد
(6 رای)
:|
33.33 درصد
(7 رای)
شرکت کنندگان 21 نفر

پ.ن: نظرسنجی جدیدو فردا میذارم
طبقه بندی: نتایج نظرسنجى، 
[ چهارشنبه هشتم مرداد 1393 ] [ 09:33 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

من یه ساعته دارم فک میکنم نظرسنجی چی بذارم؟میشه شما یه ساعت به راز آفرینش فک کنین؟
دوازدهم تیر 93 ساعت 01:07:04
نه
58.33 درصد
(7 رای)
بله
41.67 درصد
(5 رای)
شرکت کنندگان 12 نفرطبقه بندی: نتایج نظرسنجى، 
[ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 ] [ 04:53 قبل از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

بازی ایران آرژانتین را چگونه پیش بینی می کنید؟
بیست و نهم خرداد 93 ساعت 14:55:03
برد ایران
14.29 درصد
(1 رای)
مساوی ولی به نفعه ایران
14.29 درصد
(1 رای)
به سختی پیش بینی میکنم
71.43 درصد
(5 رای)
شرکت کنندگان 5 نفرطبقه بندی: نتایج نظرسنجى، 
[ یکشنبه یکم تیر 1393 ] [ 04:13 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

به نظر شوما این نظرسنجی چند شرکت کننده خواهد داشت؟
سیزدهم اردیبهشت 93 ساعت 18:17:02
هیچی
5.88 درصد
(2 رای)
یک بشر
5.88 درصد
(2 رای)
2-3-4
2.94 درصد
(1 رای)
پنش تن
8.82 درصد
(3 رای)
هفت الی دوازده بعلاوه یک
5.88 درصد
(2 رای)
چاهارده معصوم
8.82 درصد
(3 رای)
15 الی 30
5.88 درصد
(2 رای)
30 به بالا
5.88 درصد
(2 رای)
زن یا مرد؟جاندار یا بی جان؟ولامین باشه یا همین سینی که دستمه؟
14.71 درصد
(5 رای)
آی هَو نو آیدیا
35.29 درصد
(12 رای)
شرکت کنندگان 20 نفرطبقه بندی: نتایج نظرسنجى، 
[ پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 ] [ 02:57 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

اولی ها دومی ها سومی ها چاهارمی ها،دیگه چه خبر؟
بیست و هفتم فروردین 93 ساعت 21:29:01
سلامتی
14.29 درصد
(1 رای)
خبری نی
57.14 درصد
(4 رای)
بدبختی
28.57 درصد
(2 رای)
شرکت کنندگان 7 نفرطبقه بندی: نتایج نظرسنجى، 
[ شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 05:53 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

چه رقابت سنگینی

سینیش ولامین باشه یا فلزی؟
پانزدهم فروردین 93 ساعت 20:43:01
ولامین
91.67 درصد
(11 رای)
فلزی
8.33 درصد
(1 رای)
شرکت کنندگان 12 نفر
طبقه بندی: نتایج نظرسنجى، 
[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 09:16 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

اون موقع که جیک جیک مستونت بوت،فکر زمستونت بوت؟!
بیست و هشتم اسفند 92 ساعت 15:51:12
نه
4.35 درصد
(1 رای)
نه پــ .چی فکر کردی راجع به من؟
8.7 درصد
(2 رای)
انقدر بدم میاد از این آدمایی که برنامه ریزی ندارن
8.7 درصد
(2 رای)
داداش بهاریم الآن زمستون چیه؟
17.39 درصد
(4 رای)
من مگه آدمم فکر کنم؟
8.7 درصد
(2 رای)
آره فکرامو کرده بودم من قصد ازدواج ندارم
8.7 درصد
(2 رای)
برین به فلسفه هنر به این نظرسنجی به هر چه بودو هستو نیست
13.04 درصد
(3 رای)
نمیدونم
8.7 درصد
(2 رای)
هنوزم جیک جیک مستونمه تا تو عن شی
8.7 درصد
(2 رای)
آره
13.04 درصد
(3 رای)
شرکت کنندگان 9 نفرطبقه بندی: نتایج نظرسنجى، 
[ جمعه پانزدهم فروردین 1393 ] [ 08:37 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

مدرسه رو روزای آخر سال میپیچونین یا نه؟
بیست و یکم اسفند 92 ساعت 18:44:12
نه
15.79 درصد
(3 رای)
آره
15.79 درصد
(3 رای)
اگه پیچوندم اونوخ پی بپوشم؟
10.53 درصد
(2 رای)
نمیدونم والا
5.26 درصد
(1 رای)
اصاً مدرسه رو برای این ساختن که روزای آخر سال پیچونده شه
26.32 درصد
(5 رای)
حال داشته باشم آره حال نداشته باشم بازم آره
10.53 درصد
(2 رای)
شاید
10.53 درصد
(2 رای)
من تا روز اول فروردین میرم میز اولم میشینم
5.26 درصد
(1 رای)
شرکت کنندگان 7 نفرطبقه بندی: نتایج نظرسنجى، 
[ چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 ] [ 03:45 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

یعنی اصاً نظرسنجی کم آورده بودم اینو گذاشته بودما
الآنم میخواستم بذارم آیا اونجا هم هوا سرد شده؟!

هوا اونجا هم گرم شده؟
دوم اسفند 92 ساعت 14:45:12
نه
17.65 درصد
(3 رای)
آره
41.18 درصد
(7 رای)
یکم
29.41 درصد
(5 رای)
نمیدونم بیرون نرفتم
11.76 درصد
(2 رای)
شرکت کنندگان 16 نفر
طبقه بندی: نتایج نظرسنجى، 
[ چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 ] [ 06:40 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

کدام گزینه درست است؟
بیست و یکم بهمن 92 ساعت 22:22:11
1
9.09 درصد
(1 رای)
2
0 درصد
(0 رای)
3
18.18 درصد
(2 رای)
تمام موارد
9.09 درصد
(1 رای)
اطلاعات مسئله کافی نیست
63.64 درصد
(7 رای)
شرکت کنندگان 11 نفرطبقه بندی: نتایج نظرسنجى، 
[ جمعه دوم اسفند 1392 ] [ 02:34 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

آیا شوما به سینما رفتید؟
دوازدهم بهمن 92 ساعت 19:45:11
نه فقط تو رفتی
42.86 درصد
(3 رای)
من تو عمرم یه بار رفتم اونم همین دو سه روز پیش بود که مجانی بود
0 درصد
(0 رای)
آقا کوفت باشه مفت باشه فیلمشم اصن مهم نیس چی باشه
0 درصد
(0 رای)
من خدا شاهده فقط برای افزایش فرهنگ رفتم وگرنه من که سینما ندیده نیستم
0 درصد
(0 رای)
من زیر دستو پا له شدم
0 درصد
(0 رای)
من یکیو زیر دستو پا له کردم
14.29 درصد
(1 رای)
شوما فضولی؟
0 درصد
(0 رای)
آره رفتم موشکلیه؟
0 درصد
(0 رای)
نه باو،میشینم دانلود میکنم
14.29 درصد
(1 رای)
تلوزیون رو مگه گرفتن؟
28.57 درصد
(2 رای)
شرکت کنندگان 7 نفرطبقه بندی: نتایج نظرسنجى، 
[ دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 ] [ 10:19 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

تعداد کل صفحات : 8 ::     1  2  3  4  5  6  7  ...        قالب ساز آنلاین