من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog

همه ی شما صبح با یک صدایی بلند میشوید.
صدایه جیغ، صدایه فریادهای پدر یا مادرتان که پاشو تنه لش و یا صدایه یه دلم میگه برم برم یه دلم میگه نرم نرم.
این صدا برای من، صدایه لیدی گاگا است.
او bad romance میخواهد
و من more sleep.طبقه بندی: روزانه، 
[ جمعه شانزدهم بهمن 1394 ] [ 12:15 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات      قالب ساز آنلاین