من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog
طبقه بندی: اضافى و چرت و پرت و لینك و بامزه و جوك و ...، 
[ پنجشنبه بیست و چهارم دی 1394 ] [ 09:53 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

طبقه بندی: سالگرد مالگرد، 
[ پنجشنبه بیست و چهارم دی 1394 ] [ 08:38 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات

رفتیم هایپراستار خرید مرید و اینا
بعد رفتم واسه آبجیم پفک مفکو اینا وردارم
ورداشتم آوردم انداختم تو چرخ
به بابام میگم سه تا بیسکوییت هم برا خودم ورداشتم
بعد بابام میگه اگه چیزه دیگه ای هم میخوای برو بردار
میگم برم یه چنتا دیگه بیسکوییت بیارم؟
میگه بسه دیگه
:|طبقه بندی: روزانه، 
[ سه شنبه بیست و دوم دی 1394 ] [ 10:44 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات      قالب ساز آنلاین