من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog

سروش داش راجع به یه یارویی به نامه شهریار با میلاد حرف میزد

بعد برگش گفت: امیر تو شهریار رو میشناسی؟

من: اونی که شبیه سیده؟(اون یارو تو عصره یخبندان)

سروش: اِ! سیدو تو اَ کجا میشناسی؟!

:|:))))))طبقه بندی: روزانه، 
[ یکشنبه بیستم دی 1394 ] [ 12:27 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات      قالب ساز آنلاین