من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog

برنده ى مسابقه ى قبل كسى نیست جز:
عاقاى صدا ابى
نه بابا ابى نیست
جوگیر شدم یه چى پروندم
برنده كسى نیست جز"
اتفاقاً منم علی‌ام" كه فرماییده بود:

هیچی نمیبینن،کیریس زیربغل پپه رو داره غلغلک میده میخندنبرا بقیه دوستان هم كمدى بود ولى دیگه یه برنده داریم دیگه

اینم عكس این هفته
طبقه بندی: مسابقات، 
[ پنجشنبه سیزدهم مهر 1391 ] [ 08:32 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات      قالب ساز آنلاین