من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog

تست هوش هفته ى قبل جوابش میشد
143547
زیرا:
7
در2 میشه 14
7 در 5 میشه 35
حاصل 14 و 35 میشه 49 از 2 کم میشه میشه 47

كه خیلى هاتون درست گفته بودید مثه من و سجاد
سجاد خیلى میخواست اسمشو بگم


خب اینم تست هوش این هفته كه فقط باهوشا میتونن حل كنن
شایدم قبلن دیده باشید

=2+2
=3+3
=7+7
طبقه بندی: مسابقات، 
[ چهارشنبه پانزدهم شهریور 1391 ] [ 06:08 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات      قالب ساز آنلاین