من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog

راستش هیچ كدومتون جواب رو درست نگفتید

ما داریم میگیم پدر مارى

یعنى داریم راجع به یك مار پدر حرف میزنیم

مثلاً میگیم آن مرد آمد یا میگیم مردى آمد

اینم اینجوریهو چون اسما اینا بود:

نَ نَ-نِ نِ-نینى-نونو

پس آخرى میشه نانا

خالى بستمجواب رو خیلى هاتون درست گفتین

همون مارى میشه

آورین به كسایى كه درست گفتنطبقه بندی: مسابقات، 
[ چهارشنبه یکم شهریور 1391 ] [ 03:09 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات      قالب ساز آنلاین