من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog

ا بچگی برام سوال بود چرا میز توالت هیچوقت تویه توالت نیست؟
تو اتاق خوابه چرا؟
:|طبقه بندی: اضافى و چرت و پرت و لینك و بامزه و جوك و ...، 
[ چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1395 ] [ 01:17 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات      قالب ساز آنلاین