من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog

داداشم خیلی وقت پیش میخواس بره بیرون
تیشرت تنش بود
میگفت از روش ژیله بپوشم؟
گفتم مگه چندلری؟

اونایی که سریال friends دیدن میفهمن منظورموطبقه بندی: روزانه، 
[ چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1395 ] [ 01:16 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات      قالب ساز آنلاین