تبلیغات
من تمبل هستم. - این کوله

من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog

با ممل و امین رفتم تونل وحشت
بعد این اولاش هر چی میومد من فحش تا میتونستم میدادم
ینی فحشا
فحش
بعد ریده بودم به خودم
حالا بقیه همه شجاع بازی در میاوردن
باشه اصن شما نترس
شما زورو
گوشتای خورشتم واسه شما
ولی من ریده بودم به خودم هر چی میومد فحش میدادم
بعد این تهش یه یارو با تبر و یه یارو با اره برقی بودن
اینا واقعی بودن آدم بودن
امین میگفت بچه ها اینا واقعین فحش ندین بهشون
دهنش سرویس ینی
بعد منو اونم آخر بودیم این اره برقیه افتاده بود دمبالمون
این جلوییاهم ماست بودن مگه میرفتن؟
خلاصه که من زدم همرو له کردم رفتم بیرون
بالاخره تونل وحشته
بحثه do or dieـه
والا
دیگه یه سری اتفاقای بامزه ی دیگه ای هم افتاد که بعلته زیقه وقت در این برنامه نمیگنجهطبقه بندی: روزانه، 
[ یکشنبه بیست و نهم شهریور 1394 ] [ 10:38 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات      قالب ساز آنلاین