تبلیغات
من تمبل هستم. - آماشاللاااااا

من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog

تو حیاط نشسته بودیم چن وقت پیش
تو مد
بعد یکی ا بچه ها عشقه ابیه صداشم شبیش میکنه و اینا هی ابی میخوند ممدم صداشو ضبط میکردو اینا
بعد هی میگفت اینو بخون اونو بخون
بعد خلاصه یه ربع این همینجوری داش میخوند این وسطاشم ادا در میاورد: آماشاللاااا
قربونه تک تکتووووون
یارو ینی ابیه اصن
بعد ساکت شده بودیم من یهو خوندم: جامه جهانیـــــه مرااااا پیره ترانه کرده ای
بعد ممد میگفت آره جامه جهانیو بخون
بخون دیگه چس نکن خودتو
جام جهانیو بخون
جدی ام میگفت جام جهانی رو
فک کنم هنوزم فک میکنه جام جهانیه

حالا انصافن الآن خودمم شک کردم
فک کنم همون جام جهانی درستشهطبقه بندی: روزانه، 
[ دوشنبه بیست و سوم شهریور 1394 ] [ 12:55 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات      قالب ساز آنلاین