تبلیغات
من تمبل هستم. - میدونی روزه تولدم با کی یکیه؟ ابو الوفا محمد بوزجانی. حتی اسمشم نمیتونم تلفظ کنم ولی یارو منجم بوده.