تبلیغات
من تمبل هستم. - باو بسه دیگه هی دم به دیقه ماهه فیلان ماهه فلان هی پزه ماهتونو میدین. حالا خوبه خردادی نیستین.