تبلیغات
من تمبل هستم. - محسن میپرسه این بیست سال کی شده تیکه کلامم؟ در پاسخ باید بگم من بیست ساله تیکه کلامم همینه.