تبلیغات
من تمبل هستم. - استاد

من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog

امروز معلم فیزیک اومد
بعد بچه ها گفتن دمه عیده آقا
بذارین بریم پایین فوتبال بزنیمو اینا
اونم گفت نه و اینا
بعد سریع یه مثال نوشت حل کرد
بعد همین که حل کرد یه چن ثانیه سکوت بود بچه ها داشتن مثالرو تو دفتر مینوشتن
بعد منم نوشتم تو دفترم بعد گفتم آقا خسته نباشید

هر روز مثلن سره کلاسا بچه ها اون تهه تهش دارن میمیرن میگن آقا خسته نباشید
من اون موقع اینو گفتم خیلی باحال بود
بعد یهو اینم قاطی کرده بود هی بیستا مثال داشت مینوشت پاتخته
بعد رو مخی میخوند مثال رو
سره هر هجا یه مکث میکرد
خنده دار شده بود مدله خوندش
بعد من دیگه گفتم آقا گوه خوردیم نمیریم پایین فوتبال مثه آدم بخون
بعد این همینجوری خلاصه داشت میخوند مینوشت
بعد به یکی اَ بچه ها گفتیم فیلم بیگیر اَ این مدلی خوندنش
بعد تا دوسته ما فیلم گرفت این مثه آدم خوند
یعنی رو مخ بوداطبقه بندی: روزانه، اضافى و چرت و پرت و لینك و بامزه و جوك و ...، 
[ چهارشنبه بیستم اسفند 1393 ] [ 03:53 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات      قالب ساز آنلاین