تبلیغات
من تمبل هستم. - red ross

من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog

امروز با بچه ها تو حیاط واستاده بودیم
کنارمونم یه چن نفر داشتن فوتبال بازی میکردن
یکیشون اومد خورد به کفش و شلواره منو اینا
منم رو کفشو اینام حساسم
یهو عصبی برگشتم داد زدم اوووووووووووووووووووووووووو چته؟
یارو برگشت رید به خودش گفت ببخشید شرمنده معذرت میخوام
فک کنم چاهارمیم بود
بعد تا رومو برگردوندم سمته دوستام گفتم آقا بریم اونور واستیم تا قیافمو یادش نمونده بعدن میگیره میزنه مارو
بچه ها ام میگفتن واسه ریشاته ها بزنی یارو میگیره سرویست میکنه و نمیدونم به کفشو اینام گیر میدادنطبقه بندی: روزانه، اضافى و چرت و پرت و لینك و بامزه و جوك و ...، 
[ چهارشنبه بیستم اسفند 1393 ] [ 04:46 بعد از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات      قالب ساز آنلاین